Z wizytą u sióstr zakonnych

Nie tylko księża, czy ministranci mogą służyć Bogu. Istnieją jeszcze inne sposoby, jak na przykład zgromadzenia sióstr zakonnych. Ta wersja służby jest przeznaczona oczywiście jedynie dla kobiet, nie oznacza to jednak wcale, że jest w jakiś sposób gorsza, czy mniej miła Bogu.

Trochę o zakonie

Należy zaznaczyć, że w takiej miejscowości jak Rymanów Zdrój parafia nie będzie należała do zbyt wielkich. Zazwyczaj w całym zakonie przebywa około trzydziestu– czterdziestu sióstr, z ufnością jednak i oddaniem oddają się swojej boskiej służbie. Ogólnie zakon przebywający w tej miejscowości jest częścią zakonu tak zwanych “Szarytek”, a “Szarytki” zostały założone w 1633 roku przez dwóch świętych, a mianowicie świętego Wincenty a Paulo i świętego Ludwika de Merilac. Znaczenie pochodzącego z języka francuskiego słowa “charite” znaczy nic innego, jak polskie “miłosierdzie”. Do naszego kraju Szarytki przybyły dosyć późno, bo dopiero w 1652 roku, a do parafii w Rymanowie aż w 1963 roku, czyli ponad trzysta lat po tym, jak zakon w ogóle pojawił się na świecie! Był to dwie siostry, które zamieszkały razem w jednej willi, a potem przekazały tą właśnie willę – otrzymaną zresztą po własnych rodzicach w spadku – na rzecz zgromadzenia, co pozwoliło innym siostrom zamieszkać w okolicy i również szerzyć wiarę chrześcijańską i Bożą posługę miłosierdzia. W tym momencie siostry nie tylko dbają o czystość i o wystrój kościoła, ale również i o pracę z dziećmi i z naszą młodzieżą. Do tego dbają zawsze o świeże kwiaty w świątyni.

Author: salazabawnemo.pl