Wewnętrzne i zewnętrzne IP

Adres IP

O adresie IP słyszała pewnie większość użytkowników Internetu. Powszechnie znane jest też jego zastosowanie (dla przypomnienia – jest to unikatowy numer przypisywany komputerom podłączonym do sieci w celu ich identyfikacji). Nie stanowi też większego problemu samodzielne ustalenie, jakim adresem posługuje się w danej chwili nasz komputer (stworzono w tym celu mnóstwo stron internetowych w praktycznie każdym języku). Wciąż jednak wątpliwości budzi różnica pomiędzy IP wewnętrznym a zewnętrznym. O co chodzi?

IP wewnętrzne i zewnętrzne

Adres IP wewnętrzny to numer przypisany użytkownikom sieci lokalnych, np. osiedlowych. Jest on prywatny i indywidualny, oraz widoczny tylko w obrębie danej sieci. Internet rozpoznaje wyłącznie adresy publiczne, czyli zewnętrzne. Taki adres otrzymujemy, jeśli łączymy się z siecią bezpośrednio, bez udziału lokalnego routera. Adres zewnętrzny jest unikatowy i zmienny przy każdym połączeniu z siecią. Adresy wewnętrzne nie są widoczne w Internecie, wówczas zewnętrzne moje IP to adres, którym posługują się wszyscy użytkownicy sieci, do której przynależę.

 

Author: salazabawnemo.pl