Jak napisać podsumowanie zawodowe w aplikacji na stanowisko biurowe?

Dobrze napisane CV to klucz do sukcesu podczas poszukiwania pracy. Jednak by dokument sprawiał dobre wrażenie, nie wystarczy rzetelnie rozpisać wszystkich swoich stanowisk pracy, choćby były one możliwie najbardziej imponujące. Rekruterzy najczęściej każde CV oceniają błyskawicznie, jeszcze zanim mają szansę zagłębić się w szczegóły. Z tego powodu sporządzając życiorys, należy dążyć do maksymalnego przyciągnięcia uwagi. Sprawdzonym na to sposobem jest zawarcie na górze dokumentu podsumowania zawodowego.

Części składowe podsumowania zawodowego

Pierwsza część podsumowania to profil zawodowy. W tym miejscu należy jak najkrócej opisać swoje doświadczenie w pracy. Przykładowo: “Jestem pracownikiem biurowym z 3-letnim doświadczeniem”. W przypadku nieposiadania jeszcze doświadczenia zawodowego można scharakteryzować w tym miejscu swoje wykształcenie. W tej części warto wpisać również swoje osiągnięcia zawodowe i wskazać konkretne firmy, w których zostały one dokonane. Tego typu bezpośrednie wskazanie firmy uwiarygodni kandydata w oczach rektureta.

Drugim bardzo ważnym elementem podsumowania zawodowego jest cel. Należy odnieść się tu precyzyjnie do firmy i stanowiska, na jakie składana będzie aplikacja. Dzięki temu osoba rekrutująca odniesie wrażenie, że otrzymane CV jest unikatowe i sporządzone z myślą o tej konkretnej firmie. Niezależnie od tego, jaki cel zawodowy pracownik biurowy wybierze, warto sformułować go w odpowiedni sposób. Musi on przede wszystkim pokrywać się z celem, jaki może przyświecać prowadzącej rekrutację firmie. Warto wspomnieć w tym miejscu na przykład o dążeniu do usprawnienia procesów komunikacyjnych w firmie, czy o podnoszeniu jakości kontaktów z kluczowymi klientami.

 

Author: salazabawnemo.pl